Thẩm tra chất lượng BIM

Khuôn khổ chất lượng BIM?

Xuyên suốt vòng đời của một dự án, nếu đánh giá đến sự hiệu quả cuối cùng thì cho dù chỉ là nguyên mẫu ảo, nhưng chất lượng của cơ sở dữ liệu BIM lại là yếu tố then chốt. Nó ảnh hưởng sâu rộng đến thẩm mỹ thiết kế, chi phí xây dựng, chất lượng công trình, tiến độ thi công & quản lý vận hành.

EIRs (Employer information requirements – Yêu cầu thông tin của CĐT) là kim chỉ nam cho tiến trình tạo lập & hoạt động khai thác CSDL BIM của dự án.

Các khuôn khổ về chất lượng thông tin mô hình được quy định trong EIRs chỉ tập trung vào 05 phạm vi/lĩnh vực sau:

 1. Pre-BEP: Kế hoạch triển khai sơ bộ
 2. CDE: Môi trường dữ liệu chung
 3. LOD: Mức độ chi tiết thông tin
 4. MPM: Ma trận phát triển mô hình
 5. MCM: Mã màu quản lý hệ thống

Với sức ảnh hưởng sâu rộng như trên, làm thế nào Chủ đầu tư có thể đánh giá mức độ phù hợp và kiểm soát được chất lượng của dữ liệu BIM trình nộp bởi các đối tác tư vấn? Xét về hiệu quả công việc, câu trả lời thực ra vô cùng đơn giản, đó là thuê dịch vụ thẩm tra được cung cấp bởi Bên thứ 3 đủ năng lực.

Thẩm tra chất lượng BIM gồm những gì?

Phạm vi công việc thẩm tra chất lượng BIM bao gồm, nhưng không giới hạn, các nội dung sau:

 1. Sự chính xác về hệ tọa độ, sự phù hợp về định dạng – dung lượng tệp dữ liệu được chia sẻ & phiên bản phần mềm được sử dụng
 2. Đánh giá sự phù hợp của các mô hình thành phần – Separated models với phương pháp luận kiểm soát thiết kế – kế hoạch phối hợp bộ môn đã được phê duyệt
 3. Sự tuân thủ về LOD & MCM được chỉ định trong EIRs có liên quan
 4. Phát hiện và khoanh vùng các xung đột giữa bản vẽ kiến trúc – kết cấu – cơ điện
 5. Dò tìm va chạm vật lý giữa các cấu kiện. Nhận diện các va chạm ảnh hưởng đến thiết kế & đề xuất phương án xử lý
 6. Phân loại & ghép nhóm các va chạm/giao cắt không nghiêm trọng & lập đề xuất xử lý hiện trường
 7. Cải thiện mức độ tin cậy của dữ liệu khối lượng thống kê (BOQ) và bóc tách vật tư xây dựng (BOM)

Thẩm tra chất lượng BIM là một dịch vụ đòi hỏi Bên thực hiện phải có kiến thức tốt về mô hình thông tin công trình và dày dặn kinh nghiệm quản lý dự án. Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu khu vực Asean, Ebim Việt Nam chúng tôi sẽ là đối tác đáng tin cậy của các Chủ đầu tư.

Dịch vụ thẩm tra của Ebim Việt Nam mang lại gì cho Chủ đầu tư?

Bộ 3 ràng buộc, bao gồm Chủng loại dự án – Quy mô dự án – Giai đoạn dự án, là cơ sở để Ebim Việt Nam cấu trúc lên phạm vi dịch vụ thẩm tra của mình. Tùy thuộc vào yêu cầu của Chủ đầu tư, báo cáo thẩm tra có thể chỉ gồm vài chục hoặc có thể lên đến hàng trăm trang giấy, được gắn kèm bởi hàng loạt hình ảnh với những kiến nghị và đề xuất khác nhau. Tuy nhiên, các báo cáo của Chúng tôi chỉ mang đến duy nhất một lợi ích cho các khách hàng của mình, đó là SỰ TIN CẬY!

chuyên gia tư vấn bộ giải pháp BIM - autodesk hàng đầu khu vực asean