Thẩm tra chất lượng BIM

Thẩm tra chất lượng mô hình BIM dự án

Chất lượng là tiêu chí mà các công ty xây dựng, các dự án luôn đặt lên hàng đầu. Trong mô hình BIM, chất lượng cũng được coi như yếu tố tiên quyết. BIM hỗ trợ sắp xếp hợp lý thông tin và quy trình làm việc để đảm bảo được chất lượng tốt nhất ở tất cả các giai đoạn trong quá trình xây dựng, từ triển khai thiết kế, cho đến thi công dự án. Quá trình đảm bảo chất lượng và kiểm soát khối lượng BIM bao gồm kiểm tra các mức LOD khác nhau; và mục đích chính của công việc này chính là đảm bảo tính nhất quán và sự tuân thủ các tiêu chuẩn BIM được sử dụng trong dự án. Thẩm tra chất lượng BIM xác định rõ ràng nội dung công việc liên quan đến kỹ thuật, thời điểm kiểm tra công việc, tần suất kiểm tra, người thực hiện kiểm tra, phương thức thu thập và lưu trữ thông tin, cách lập hồ sơ và quản lý sự tuân thủ của kế hoạch…

Tại sao thẩm tra chất lượng BIM lại quan trọng?

Được chứng minh là một trong những phần quan trọng nhất trong thi công dự án, thẩm tra và kiểm soát chất lượng BIM mang lại nhiều lợi ích cho Nhà thầu, các Bên liên quan, cũng như Chủ đầu tư một cách toàn diện.

  • Đảm bảo mô hình thành phẩm sẽ hoàn thiện, sẵn sàng sử dụng với tất cả các hệ thống, phù hợp và giảm thiểu tối đa sự thiếu sót.
  • Mô hình BIM không lỗi giúp loại bỏ công việc phải làm lại và giảm thời gian chết ở tất cả các giai đoạn của dự án xây dựng, đẩy nhanh tiến độ công việc.
  • Giảm thiểu chi phí hoạt động, chính xác hóa lịch trình và thời gian.