Revit Templates & Workflows

Tệp mẫu để tối ưu hiệu suất công việc. Quy trình tường minh giúp nhóm đội tránh được những sai sót/trở ngại không đáng có.

Phần mềm Autodesk Revit cung cấp 03 loại mẫu – templates để hỗ trợ người dùng tiết kiệm thời gian đáng kể khi thực hiện công việc – có tính chất lặp đi lặp lại – của mình. Mỗi loại templates đó được thiết kế phù hợp với từng bối cảnh cụ thể.

Mục lục bài viết

File template

Là các tệp mẫu Revit, có định dạng là *.rte (Revit template file). Đi kèm với phần mềm là các tệp mẫu được thiết kế dành riêng cho từng bộ môn, cụ thể như sau:

  1. Architecture.rte: dành cho việc dựng mô hình kiến trúc, phù hợp dự án quy mô lớn và làm việc nhóm.
  2. Structrure.rte: dành cho việc dựng mô hình kết cấu, phù hợp dự án quy mô lớn và làm việc nhóm.
  3. Construction.rte: dành cho việc dựng song song mô hình kiến trúc và kết cấu, phù hợp với dự án quy mô nhỏ và làm việc độc lập.
  4. Electrical.rte: dành cho việc dựng mô hình hệ thống điện – điện nhẹ, phù hợp với dự án quy mô lớn và làm việc nhóm.
  5. Mechanical.rte: dành cho việc dựng mô hình hệ thống HVAC, phù hợp với dự án quy mô lớn và làm việc nhóm.
  6. Plumbing.rte: dành cho việc dựng mô hình hệ thống cấp thoát nước và phòng hòa ướt, phù hợp với dự án quy mô lớn và làm việc nhóm.
  7. Systems.rte: dành cho việc dựng mô hình các hệ thống kỹ thuật dân dụng trong công trình, phù hợp với dự án quy mô nhỏ và làm việc độc lập.

Như vậy, có 02 yếu tố sẽ quyết định việc chúng ta sử dụng loại tệp mẫu nào để tiết kiệm thời gian làm việc: Bộ môn & Quy mô dự án.

Project template

Cũng là các tệp có phần mở rộng là *.rte (Revit project template file). Tuy nhiên, sự khác biệt so với các file templates là đặc điểm của dự án và tần suất lặp đi lặp lại trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ: mô hình & bản vẽ chi tiết Cọc khoan nhồi – Bored piles; mô hình và bản vẽ chi tiết kết cấu Trụ cầu – Bridge pier hoặc một loại công trình nào đó đã được mô-đun hóa chẳng hạn (Nhà điều hành công trường, Nhà ăn trong các khu CN…).

Việc sử dụng Dự án mẫu (điển hình) – Project template sẽ tiết kiệm đáng kể công sức và thời gian của các kỹ sư. Những cấu kiện nào, hạng mục nào được xem là điển hình và mô-đun hóa được hoàn toàn phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh và năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

Nếu công ty bạn là nhà cung cấp các cấu kiện bê tông đúc sẵn (cọc ép BT, cọc ống thép, cọc rỗng BT DƯL…) hoặc mô phỏng BPTC & bản vẽ ATLĐ của các cấu kiện điển hình thì Project template chính là lựa chọn dành cho doanh nghiệp của bạn.

Hạng mục Trụ cầu – Bridge pier là một lựa chọn tốt cho việc tạo ra một Project template.

View template

Project template và File template hỗ trợ các kỹ sư tiết kiệm thời gian mô hình hóa thì Chế độ xem mẫu – View template sẽ giúp họ thể hiện được bản vẽ kỹ thuật tuân thủ đúng tiêu chuẩn và tiết kiệm thời gian đáng kinh ngạc.

  • View template là một tập hợp các thuộc tính chế độ xem, chẳng hạn như tỷ lệ, bộ môn, mức độ chi tiết và thiết lập thị kiến.
  • View template sẽ đảm bảo sự rõ ràng, sự tuân thủ ISO và sự nhất quán của bộ hồ sơ xây dựng.
  • View template được tạo cho từng kiểu kiểm soát hiển thị/ghi đè đồ họa của đối tượng, tỷ lệ chế độ xem, mức độ chi tiết, tùy chọn thị kiến và hơn thế nữa.

Như vậy, trong quá trình làm việc của mình, nếu bạn cảm thấy công việc nào của mình cứ lặp đi lặp lại rất mất thời gian và/hoặc hạng mục nào tương tự nhau thì hãy nghĩ đến các mẫu trong Revit, đó là bộ 3: File template – Project template – View template.

Riêng đối tượng Thư viện mẫu – Family templates, do mục đích sử dụng và quy trình tạo lập khác biệt nên Ebim Việt Nam không đề cập đến trong bài viết này. Để biết thêm thông tin, mời các bạn tham khảo phần 2D & 3D Families.

chuyên gia tư vấn bộ giải pháp BIM - autodesk hàng đầu khu vực asean