EBOOKS - PHÁT HÀNH BỞI EBIM VIETNAM ACADEMY

BỐ CỤC MẠCH LẠC – HỌC THUẬT XUẤT SẮC – VĂN PHONG CÁ NHÂN HÓA

Sách điện tử do Ebim Vietnam Academy phát triển có nội dung tập trung tuyệt đối vào bộ giải pháp BIM do Autodesk đề xuất, bao gồm: Autodesk Revit – Navisworks Manage – Autodesk Construction Cloud. Trong đó:

  1. Autodesk Revit: thiết kế kỹ thuật – chia sẻ công việc – lập hồ sơ dự án. Gồm 03 đầu sách: Revit Building Tutorial, Revit Housing Systems Tutorial & Revit Families Tutorial.
  2. Navisworks Manage: kiểm soát thiết kế – phối hợp bộ môn – giả lập thi công. Duy nhất một đầu sách với tên gọi Navisworks Manage Tutorial.
  3. Autodesk Construction Cloud: CDE nền tảng đám mây dữ liệu. Ebim Vietnam Academy là đơn vị duy nhất đã phát triển đầy đủ bộ sách điện tử dành cho CDE này, bao gồm 04 đầu sách sau đây: Autodesk Docs – Quản lý hồ sơ dự án, Autodesk BIM Collaboration – Cộng tác thiết kế & phối hợp bộ môn; Autodesk Build – Quản lý dự án & Autodesk Takeoff – Kiểm soát khối lượng.

Các bối cảnh thực hành trong sách được biên dịch từ giáo trình chính hãng Autodesk University và/hoặc được trích dẫn từ các trải nghiệm dự án thực tế, với vai trò Chuyên gia tư vấn BIM, của tác giả. Ebim Vietnam Academy hy vọng rằng, với cấu trúc nội dung khoa học & văn phong cá nhân hóa sẽ mang lại sự thích thú cho quý độc giả.

Ebooks

REVIT Families Tutorial

Ebook thực hành tạo lập các mô hình mẫu – Revit families – cả 03 bộ môn kiến trúc, kết cấu & cơ điện. Bao gồm các kỹ thuật tham số cao cấp nhất như Constrained optimization, Nested family và Associated parameters.
199.000đ 499.000đ
Xem thêm

BIM Collaborate Pro – Cộng tác BIM chuyên nghiệp

BIM Collaborate là một giải pháp trên nền tảng đám mây/cloud-based do hãng Autodesk phát triển. Nó cho phép các Nhóm dự án điều chỉnh và đạt được các mục đích thiết kế thông qua việc quản lý toàn bộ quy trình cộng tác và điều...
199.000đ 499.000đ
Xem thêm

AUTODESK DOCS – Đám mây hồ sơ dự án

Ebook thực hành quản trị CDE đám mây có tích hợp Construction IQ, cấu trúc thư mục, thiết lập quy cách định danh tệp, rà soát bản vẽ, so sánh phiên bản tệp 2D và BIM. Phân quyền truy cập và phân bổ tài liệu tới các bên tham...
99.000đ 199.000đ
Xem thêm

AUTODESK BUILD – Quản lý xây dựng

Ebook thực hành Quản lý dự án (RFIs – Submittals – Meetings), Quản lý hiện trường (Checklists – NCRs – Safety) và Quản lý chi phí (Budgets – Contracts – Payments) trên nền tảng đám mây.
199.000đ 499.000đ
Xem thêm

AUTODESK TAKEOFF – Bóc tách vật tư

Ebook thực hành bóc tách khối lượng 2D & 3D và quản lý thông tin dự toán trong một môi trường duy nhất. Sự phối hợp tốt hơn sẽ giúp đưa ra giá thầu nhanh hơn và có tính cạnh tranh hơn.
99.000đ 199.000đ
Xem thêm

Navisworks Manage Tutorial

Trong giáo trình thực hành cơ bản này, các bạn sẽ được đào tạo, trải nghiệm những kiến thức và kỹ năng chính yếu cần phải có để sử dụng phần mềm Autodesk Navisworks một cách hiệu quả nhất. Với “Giáo trình thực hành Navisworks Manage”, các bạn sẽ nắm...
99.000đ 299.000đ
Xem thêm
chuyên gia tư vấn bộ giải pháp BIM - autodesk hàng đầu khu vực asean