Project samples

Các mô hình mẫu dành cho mục đích học tập và nghiên cứu được Ebim Vietnam Academy tổng hợp từ nhiều nguồn:

  1. Do hãng Autodesk ban hành
  2. Các dự án thực tế do Ebim Việt Nam triển khai – đã hết thời hạn bảo mật dữ liệu và/hoặc được sự cho phép của khách hàng
  3. Do các học viên thực hiện và chia sẻ với học viện
chuyên gia tư vấn bộ giải pháp BIM - autodesk hàng đầu khu vực asean