Add-ons & Add-ins

Tổng thầu sử dụng Revit còn gặp một số hạn chế. Autodesk đã kết hợp với bên thứ 3 phát triển các ứng dụng bổ trợ khắc phục các vấn đề đó.

Autodesk Revit là dòng sản phẩm phục vụ tốt nhất cho giai đoạn/mục đích thiết kế. Do đó, các Tổng thầu muốn thể hiện bản vẽ SD của giai đoạn thi công sẽ cảm thấy phần mềm có một số hạn chế. Giải pháp trong bối cảnh này là các QA/QS/QC sẽ sử dụng các ứng dụng bổ trợ đặc thù như Sofistik Rebar Generation & Detailing, Site Designer, Hanger Generator… để tăng tốc sản xuất bản vẽ KTTC.

Các học viên có thể truy cập vào liên kết sau để có thêm thông tin về các ứng dụng bổ trợ Add-ins/ons của phần mềm Autodesk Revit: https://apps.autodesk.com/en

 

chuyên gia tư vấn bộ giải pháp BIM - autodesk hàng đầu khu vực asean