2D & 3D Families

Annotation Families – bộ thư viện tiêu chuẩn hóa bản vẽ đã được Ebim Việt Nam phát triển đồng bộ và toàn diện.

Family là một nhóm các phần tử có một tập hợp các thuộc tính chung (tham số kỹ thuật) và một biểu diễn đồ họa có liên quan. Có 02 loại Family (Nhóm đối tượng) trong Revit.

Mục lục bài viết

System Families – Thư viện hệ thống

Không tồn tại như một tệp độc lập được, chỉ là một phần sẵn có của tệp mẫu hay tệp đồ án.

 • System Families chứa các kiểu cấu kiện xây dựng cơ bản như: Tường, Sàn, Trần nhà và Cầu thang trong mô hình công trình được tạo lập.
 • System Families cũng bao gồm thiết lập của dự án, là các phần tử như: Tầng cao, Lưới trục, Bảng thống kê và các Khung nhìn.
 • System Families được thiết lập từ trước trong Revit và được lưu trong các tệp mẫu/tệp đồ án. Chúng ta không thể tạo, sao chép, sửa đổi hoặc xóa System families, nhưng có thể nhân bản và tùy biến các kiểu (type) của System families. Mỗi một System families cần có ít nhất một kiểu (type).

Mặc dù không thể tải thêm các System families vào các tệp/đồ án mẫu, nhưng chúng ta có thể sao chép, dán hoặc chuyển các loại system family giữa các tệp dự án/mẫu. Các thư viện hệ thống – system families cũng có thể lưu trữ các loại thư viện khác, thường là các đối tượng có thể tải được. Ví dụ, một loại tường – wall system family – có thể chứa một cụm Cửa/Door và/hoặc Cửa sổ/Window ở trong nó.

Thông thường, System Families của một tệp mẫu gồm các loại sau đây:

 • Ceilings – Trần giả
 • Curtain Systems – Vách kính
 • Curtain Wall Mullions – Khuôn đố vách kính
 • Ducts – Ống gió
 • Flex Ducts – Ống gió mềm
 • Flex Pipes – Ống mềm
 • Floors – Sàn
 • Fluids (an MEP family) – Chất lỏng
 • Model Text – Mô hình chữ
 • Pipes – Đường ống
 • Railings – Lan can
 • Ramps – Đường dốc
 • Repeating Detail – Chi tiết lặp
 • Roofs – Mái
 • Site (Pad) – Đệm móng
 • Stairs – Cầu thang
 • Structural Foundations – Kết cấu móng
 • Structural Loads – Tải trọng
 • Structural Rebar – Cốt thép
 • Walls – Tường

Loadable Families – Thư viện tải được

Tồn tại như một tệp độc lập với phần mở rộng là *.rfa và cho phép nhập/tải vào tệp đồ án thiết kế.

Loadable Families là các loại đối tượng sau:

 • Các cấu kiện của tòa nhà thường được mua, giao hàng và lắp đặt như: cửa sổ, cửa ra vào, đồ nội thất và cây trồng…
 • Các thành phần của hệ thống kỹ thuật công trình sẽ được mua, phân phối và lắp đặt như nồi hơi, máy nước nóng, bộ xử lý không khí & thiết bị đường ống nước…
 • Một số biểu tượng/chú thích được sử dụng thường xuyên, chẳng hạn như hoa gió hay khung tên bản vẽ.

Revit trang bị sẵn một thư viện nội dung trong đó bạn có thể truy cập và tải các Loadable Families vào tệp dự án của mình. Bạn cũng có thể truy cập các họ có thể tải được từ nhiều nguồn khác nhau trên Web.

Loadable Families vs. System Families?

Nếu chỉ xem xét trên khía cạnh đồ họa là biểu diễn được 2D và 3D thì chúng ta sẽ không phân biệt được 02 loại đối tượng đặc trưng này của Revit. Khác biệt rõ ràng nhất là Loadable Families tồn tại như một tệp độc lập – với định dạng *.rfa – còn System Families thì không, nó chỉ là một phần của tệp dự án. Tuy nhiên, sẽ còn phức tạp hơn vì có một số thư viện hệ thống – System Families – được nhúng bởi một đối tượng Loadable Families khác.

Ví dụ: Đối tượng Level (Tầng cao) là 1 system family, tuy nhiên nó lại được nhúng với 1 đối tượng 2D khác – là một Loadable family – để thể hiện tiêu chuẩn bản vẽ của Ebim Việt Nam chẳng hạn.

Một thực tế là việc phân biệt rạch ròi giữa System Families và Loadable Families sẽ chẳng có ý nghĩa gì với người sử dụng. Ngôn ngữ thiết kế – là phương tiện trao đổi thông tin của các kiến trúc sư và kết cấu sư – cứ để ngấm vào theo trải nghiệm người dùng là hiệu quả nhất.

chuyên gia tư vấn bộ giải pháp BIM - autodesk hàng đầu khu vực asean